Tržní posudky o cenách nemovitostí

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI – POSUDKY STANOVENÍ TRŽNÍ CENY
 • Zpracování ocenění nemovitostí (byty, domy, pozemky) pro:
  • určení daně z nemovitosti
  • určení daně dědické
  • stanovení ceny k majetkovému vypořádání
  • převod nemovitosti
  • poskytnutí úvěru u banky (nejsem smluvním partnerem bank)

Oceňování posudků je vypracováváno pod živnostenským oprávněním a  po specializačním vzdělání u Bankovní institut Vysoká škola a.s.  Praha

Orientační a nejběžnější cena za vypracování posudku je 3000 Kč.
Finální cena bývá závislá na rozsahu nemovitosti, jízdném atd..

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI PRO VYŘÍZENÍ POZŮSTALOSTI / DĚDICTVÍ

 • Jde o tzv. zjednodušený odhad
 • Postačuje pro některá jednodušší řízení o dědictví
 • Zjednodušený odhad / Zjednodušený posudek lze vypracovat bez návštěvy a zaměřování nemovitosti
 • Cena za vypracování je orientačně 1500 Kč