Stavební projekty

STAVEBNÍ PROJEKTY

Činnost nabízená v rámci stavební projekce:

 • Pasportizace objektů – vypracování dokumentací skutečného provedení objektů
 • Zpracování stavebních projektů pro:
  • bydlení
  • podnikatelskou činnost
 • Zpracování stavebních projektů pro:
  • územní souhlas
  • ohlášení stavby
  • stavební povolení
 • Poradenství v oboru stavebnictví

Stavební projekty, které vyžadují autorizaci jsou potvrzeny autorizačním razítkem zpracovatele, vydaným ČKAIT.

Projektovou činnost vykonávám coby Autorizovaný technik v oboru Pozemní stavby vedený ČKAIT pod číslem 0008278 s praxí v oboru od roku 1992.

Veškeré další potřebné součásti projektů vykonávám nebo zajišťuji ve spolupráci s autorizovanými techniky či inženýry v příslušných oborech a specializacích, samozřejmě i tito spolupracující kolegové potřebné doklady označují svým vlastním autorizačním razítkem.

Praxe ve stavební projekci:
 • Samostatná projekční činnost v projektovém ateliéru pod zodpovědným vedoucím.
 • Spolupráce na projektech, vedených jedním zodpovědným projektantem.
 • Samostatná projekční činnost ve spolupráci s projektanty – specialisty.
 • Od roku Samostatná projekční činnost.
Reference:
 • Rok 1992 – projekty rekonstrukcí a dostaveb rodinných domů
 • Rok 1993 – projekty rekonstrukcí staveb a novostaveb garáží
 • Rok 1994 – projekty novostaveb rodinných domů
 • Rok 1995 – projekty rekonstrukcí objektů pro bytové a podnikatelské účely
 • Rok 1996 – projekty novostaveb rodinných domů, rekonstrukcí objektů (mimo jiné 40 BJ Čáslav, Dostavba ZŠ, )
 • Rok 1997 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Autocentrum, Areál SUS, Čerpací stanice)
 • Rok 1998 – projekt novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Bytový dům, projekty rodinných domů a provozoven, stavebních záměry)
 • Rok 1999 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Bytové domy s 48 BJ)
 • Rok 2000 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Bytové domy s 45 BJ)
 • Rok 2001 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Rodinný dům v Praze, Rekonstrukce nemocnice Čáslav, Rekonstrukce fasády historického divadla, Novostavba DPS)
 • Rok 2002 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Realizační projekt DPS, BJ Vrdy, Novostavba RD, Rekonstrukce ZVŠ, )
 • Rok 2003 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Dostavba DPS, Rekonstrukce 3BJ, Rekonstrukce lázní)
 • Rok 2004 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Rekonstrukce truhlárny, 3x Novostavba RD)
 • Rok 2005 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné Dům s 22 BJ, Rekonstrukce dílny, 3x Rodinný dům)
 • Rok 2006 – projekty novostaveb i rekonstrukcí (mimo jiné 3x Rodinný dům, Rekolaudace provozu prádelny)
Ceny:

Ceny jsou vždy stanovovány individuálně, vycházejí vždy ze skutečného rozsahu prací.

Odkazy z této oblasti: