Tržní posudky o cenách nemovitostí

OCENĚNÍ NEMOVITOSTI – POSUDKY STANOVENÍ TRŽNÍ CENY
 • Zpracování ocenění nemovitostí (byty, domy, pozemky) pro:
  • určení daně z nemovitosti
  • určení daně dědické
  • stanovení ceny k majetkovému vypořádání
  • převod nemovitosti
  • poskytnutí úvěru u banky (nejsem smluvním partnerem bank)
  • potřebu soudů

Oceňování posudků je vypracováváno pod živnostenským oprávněním – vzděláním u "Bankovní
institut Vysoká škola a.s." Praha

Orientační a nejběžnější cena za vypracování posudku je 2500,- Kč.
Finální cena bývá závislá na rozsahu nemovitosti, jízdném atd..